+352 691228768
Prett een Dram ze deelen?

Prett een Dram ze deelen?

Mäin Dram ass eng Gesellschaft wou d’Opmierksamkeet, d’Fäegkeeten an den Engagement sech lount. Wou d’Talent, den Entrepreneurship, d’Initiativ wichteg sin, awer ouni déi Leit mat méi schwierege Liewensbedingunge wéi eis eegen, ze aus den Aan ze verléieren? Ech sinn...
Prett een Dram ze deelen?

CSV 2.0 – Ready to share a dream?

My dream is a society where attentiveness, skills and commitment will pay off. Where talent, entrepreneurship, initiative is important but without losing sight of those with more difficult living conditions than our own? I stepped down as chairman of CSV international...
So, I became chairman of the CSV International

So, I became chairman of the CSV International

This is what the press wrote: CSV International – Michael ENGBORK (Rollingen/Mersch), 53-year-old Danish father of two and member of the CSV since 2003, has become the new chairman of CSV International. “We foreigners in Luxembourg make up 47% of the population,...
A label on a box without a defined content

A label on a box without a defined content

Immigrant and would be politician As an immigrant to Luxembourg, Chairman of the integration committee in Mersch and member of the CSV (political party) and deputy chairman of the CSV international, I spend a lot of time working with what is called...
Speech – World refugee day 2016 – Mersch

Speech – World refugee day 2016 – Mersch

This is the speech that I wanted to give at the World Refugee day in Mersch 2016. However, due to time constraints I had to cut it short. HärBuergermeschter , Leiw Vertrieder vum Scheffe- an Gemengenroot, leiw Maatarbecher vun der Gemeng Miersch, Leiw Frenn Virun...
Speech – Refugee BBQ Mersch 1/7/2015

Speech – Refugee BBQ Mersch 1/7/2015

Leif memberen vun cheffe an gemengerot, schoulpersonal, memberen vun d’integratiounskommission, leif frënn vun flüchtning centrum, leif frenn I will now change to English to ensure that everybody understands. We are all so busy. We have to stretch our self to get to...